Камбаната-календар в Ивама, Япония

четвъртък, 1 януари, ч.,

Това е монтираната камбаната-календар пред дома на О'сенсей Морихей Уешива в доджото в Ивама, Япония. В близост се намира и световният храм на Аикидо - Айки Джинджа.