Нова методика за изучаване на азбуката

вторник, 25 април, 18:00ч., Други

На 25 април 2017 от 18:00ч. доц. дфн Добринка Райнова ще представи нова методика за изучаване на азбуката и български език от деца до първи клас, включително, пред преподаватели и директори на детски градини и училища. Събитието ще се проведе в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Централно фоайе.