4 март 2014

Семинар с участието на Шигеми Инагаки шихан, 8ми дан Айкикай.

Семинар с участието на Шигеми Инагаки шихан, 8ми дан Айкикай.