2 май 2015

Деца 5 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 48 часа тренировки, 4 месеца упражнения от вземане на 6-то кю

Aiki Taiso  
 - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши)     (в сейдза)
 - колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка)     (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек     (в изправен стоеж)
- Ukemi     Mae, Ushiro
- Shikko     
- Tenkan     Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki)     Tachi Waza

Tachi Waza         
Katate dori Gyaku hanmi     
- Taino Henko     (влизане)
- Uchi Kaiten     (влизане)

Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote)
- Irimi Nage     (omote)

Suwari Waza         
Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote)

Riote dori     
- Kokyo Ho