15 май 2015

Деца 4 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 72 часа тренировки, 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю

Aiki Taiso    - главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши)     (в сейдза)
- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка)     (в седеж)
- кръст (мае, йоко, маваши), клек     (в изправен стоеж)

Общофизически упражнения   
- Mae Ukemi     (през един партньор)
- Jumping     (подскоци в клек)
- Ukemi     Mae, Ushiro
- Shikko     
- Shikko Tai Sabaki     
- Tenkan     Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki)     Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Атака     - Shomen-uchi     

Tachi Waza   
Katate dori Gyaku hanmi     

- Taino Henko     (влизане)
- Uchi Kaiten     (влизане)
- Irimi     (влизане)


Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)

Katate dori Gyaku hanmi    
- Kote Gaeshi     
- Shiho Nage     (omote, ura)
- Kokyo Ho     

Suwari Waza         
Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Irimi nage     (omote, ura)

Riote dori     - Kokyo Ho