15 май 2015

Деца 3 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 96 часа тренировки, 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю


Общофизически упражнения
- Mae Ukemi     (през двама партньори)
 - Jumping     (подскоци в клек)
 - Придвижване на гръб
Aiki Taiso     
- Ukemi     Mae, Ushiro, Mae Tobi (през човек)
 - Tenkan     Tachi Waza
- Irimi-Tenkan (Tai Sabaki)     Tachi Waza (по двойки в Kamae)

Tachi Waza
Katate dori Gyaku hanmi     
- Taino Henko     (влизане omote, ura)
- Uchi Kaiten     (влизане)
- Irimi     (влизане)
- Sumi Otoshi     (влизане)
Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Nikyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage     (omote, ura)
Katate dori Gyaku hanmi    
- Ikkyo     (omote, ura)
- Nikyo     (omote, ura)
 - Shiho Nage     (omote, ura)
 - Kokyo Ho

Suwari Waza
Katate dori Ai hanmi     
- Nikyo     (omote, ura)
Riote dori     - Kokyo Ho