15 май 2015

Деца 2 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 180 часа тренировки, 9 месеца упражнения от вземане на 3-то кю

Aiki Taiso     
- Ukemi     Mae, Ushiro, Mae Tobi
- Tai Sabaki     Tachi Waza
- Shikko     
     
Бутане в четирите посоки    

Атака     - Yokomen-uchi     

Tachi Waza         
Katate dori Ai hanmi     
- Nikyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Shiho Nage     (omote, ura)
- Ude Kime Nage     (omote, ura)
- Kote Gaeshi     
 - Kokyo Nage     

Katate dori Gyaku hanmi    
- Nikyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Shiho Nage     (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage     (omote, ura)
- Kote Gaeshi     
- Kokyo Nage     (от основните влизания)

Suwari Waza         
Katate dori Ai hanmi     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Nikyo     (omote, ura)
- Sankyo     (omote, ura)
- Yonkyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)

Riote dori     - Kokyo Ho