15 май 2015

Деца 1 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
минимум 260 часа тренировки, 11 месеца упражнения от вземане на 2-то кю

Aiki Taiso     

- Ukemi     Mae, Ushiro, Mae Tobi

- Tai Sabaki     Tachi Waza, Suwari Waza
          
Атака     
- Chudan Tsuki     
- Jodan Tsuki     

Tachi Waza         
- Kokyo Ho     (от основните влизания)

Katate dori Ai hanmi     
- Sankyo     (omote, ura)
- Yonkyo     (omote, ura)
- Kokyo Nage     (omote, ura)

Katate dori Gyaku hanmi     
- Sankyo     (omote, ura)
- Yonkyo     (omote, ura)
- Kokyo Nage     (omote, ura)
- Soto Kaiten Nage     (omote, ura)

Kata dori     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Nikyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Shiho Nage     (omote, ura)
- Kote Gaeshi     

Riote dori     
- Ikkyo     (omote, ura)
- Nikyo     (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Shiho Nage     (omote, ura)
- Ude Kime Nage     (omote, ura)
- Kote Gaeshi     
- Tenchi Nage     

Suwari Waza         

Kata dori     
- Aiki-no-kata    (omote, ura)
- Irimi Nage
    
Riote dori     - Kokyo Ho