15 май 2015

Възрастни 6 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 24 часа тренировки, 2 месеца упражнения от датата на записване

Минимална допустима възраст е 12 години.

- поклони Suwari Waza, Tachi Waza

Aiki Taiso    - главата, ръцете (рамене, лакти и китки /без санкьо/), кръста (напред напън - назад дъга, йоко, маваши)
(в сейдза)

- колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка)
(в седеж)

- кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)

- Kamae

- Tai Sabaki (с партньор)


Tachi Waza

- Ukemi  Mae, Ushiro

- Shikko

- Четирите основни влизания

- Бутане в четирите посоки

- Кокю-хо от основните влизания


Suwari Waza

 Riote-dori      - Kokyo Ho