15 май 2015

Възрастни 5 кю

 Необходими условия за полагане на изпита: 

Минимум 60 часа тренировки и 3 месеца упражнения от вземане на 6-то кю.

Минимална допустима възраст е 12 години.


Aiki Taiso    
       - Ukemi                     (Mae, Ushiro )
 Suwari Waza
      - Shikko                    

      - Irimi Tenkan (Tai Sabaki)

 Tachi Waza
    

 

  Katate dori Ai hanmi
     - Ikkyo                            (omote, ura)
       - Nikyo                          (omote, ura)
       - Kote Gaeshi          
       - Shiho Nage               (omote, ura)
       -  Irimi Nage                 (omote, ura)
     
 Katate dori Guaku hanmi       - Ikkyo                            (omote, ura)
       - Nikyo                           (omote, ura)
       - Kote Gaeshi         
       - Shiho Nage               (omote, ura)
       - Irimi Nage                  (omote, ura)
       - Uchi Kaiten Nage     (omote, ura)
     
Suwari Waza    
     
 Katate dori Ai hanmi       - Ikkyo                        (omote, ura)
       - Irimi Nage                 (omote, ura)
     
 Riote-dori       - Kokyo Ho