15 май 2015

Възрастни 4 кю

Необходими условия за полагане на изпита:

Минимум 80 часа тренировки и 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю.

Минимална допустима възраст е 12 години.

    
Ukemi     Mae, Ushiro, Mae Tobi
     
Tachi Waza    
     
Katate dori Ai hanmi     
- Sankyo  (omote, ura)
- Yonkyo   (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
     
 Katate dori Guaku hanmi      
- Sankyo   (omote, ura)
- Yonkyo    (omote, ura)
- Soto Kaiten Nage (omote, ura)
- Kokyo Nage (omote, ura)
     
 Kata dori      
- Nikyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage  (omote, ura)
     
 Riote dori      
- Nikyo  (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Tenchi Nage

 Shomen-uchi      
- Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo  (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
     
Suwari Waza    
     
Shomen-uchi     
- Ikkyo  (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
     
 Kata dori      
- Nikyo   (omote, ura)