15 май 2015

Възрастни 3 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Минимум 100 часа тренировки, 8 месеца упражнения от вземане на 4-то кю.

Минимална допустима възраст е 12 години.


 Aiki Taiso      

- Ukemi                              (Ushiro Tobi)
          
 Tachi Waza         
          
 Katate dori Ai hanmi      - Koshi Nage    
          
 Katate dori Guaku hanmi      - Sumi Otoshi    
          
 Kata dori     
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
          
 Riote dori     
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo  (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
 Riokata dori     
- Nikyo (omote, ura)
- Sankyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
 Katate Riote dori (Morote dori)     
- Nikyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi    
- Irimi Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage     (omote, ura)
 - Kokyu Nage    
          
 Kata dori Men-uchi     
- Ikkyo  (omote, ura)
- Nikyo    (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
          
 Shomen-uchi     
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo           (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
 Yokomen-uchi     
- Nikyo  (omote, ura)
- Kote Gaeshi
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
- Ude Kime Nage (omote, ura)
- Tenchi Nage    
          
 Chudan Tsuki     
- Ikkyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi                  
- Irimi Nage (omote, ura)
          
 Ushiro Waza         
          
 Riote dori     
- Nikyo  (omote, ura)
- Kote Gaeshi 
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage     (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
 Riokata dori     
- Nikyo (omote, ura)
- Sankyo  (omote, ura)
- Kote Gaeshi                 
- Irimi Nage     (omote, ura)
          
 Suwari Waza         
          
 Kata dori      - Nikyo (omote, ura)
 Shomen-uchi     
- Nikyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi (omote, ura)
- Irimi Nage    
          
 Yokomen-uchi     
- Gokyo (omote, ura)


Djo Waza
- 13  jo no kata