15 май 2015

Възрастни 2 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Mинимум 200 часа тренировки, 10 месеца упражнения от вземане на 3-то кю.

Минимална допустима възраст е 12 години.


Tachi Waza         
          
Katate dori Guaku hanmi     - Aiki Otoshi  
   
Katate Riote dori (Morote dori)     
- Yonkyo     (omote, ura)
- Shiho Nage     (omote, ura)
          
Riote dori     - Koshi Nage     
          
Riokata dori     
- Sankyo     (omote, ura)
- Yonkyo     (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Aiki Otoshi    
          
Muna dori (and Katate Riote)     
- Ikkyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi     
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen)
          
Kata dori Men-uchi     
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
          
Muna dori Men-uchi     
- Ikkyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi      
- Shiho Nage (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
          
Shomen-uchi     
- Gokyo  (omote, ura)
- Ude Garami     
          
Yokomen-uchi     
- Gokyo (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen, omote, ura)
- Kokyu Nage     
          
Chudan tsuki     
- Sankyo (omote, ura)
- Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
- Soto kaiten Nage (omote, ura)
- Ude Garami     
- Ushiro Kiri Otoshi     
- Kokyu Nage     
          
Jodan tsuki     
- Ikkyo (omote, ura)
- Nikyo (omote, ura)
- Hiji Kime Osae     
- Soto Kaiten Nage (omote, ura)
- Ude Garami     
- Kokyu Nage     

Ushiro Waza         
          
Riote dori     - Sankyo     (omote, ura)
     - Kaiten Nage     (omote, ura)
     - Irimi Nage     (sokomen, omote, ura)
     - Ude Kime Nage     
          
Kata dori     
- Yonkyo (omote, ura)
- Shiho Nage (omote, ura)
          
Hiji dori     
- Ikkyo (omote, ura)
- Sankyo  (omote, ura)
- Irimi Nage (sokomen)
          
Eri dori     
- Ikkyo (omote, ura)
- Irimi Nage (omote, ura)
          
Katate dori Kubishime     
- Nikyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi    
- Shiho Nage    (omote, ura)
- Irimi Nage    (omote, ura)
          

Hanmi Hantachi Waza         
          
Katate dori Gyaku Hanmi     
- Ikkyo (omote, ura)
- Kote Gaeshi    
- Shiho Nage (omote, ura)
- Uchi Kaiten Nage    (omote, ura)
- Sumi Otoshi (omote, ura)
          
Riote dori     
- Shiho Nage  (omote, ura)

Suwari Waza         
          
Riokata dori     
- Nikyo     (omote, ura)
- Sankyo     (omote, ura)
- Yonkyo     (omote, ura)
          
Shomen-uchi     
- Yonkyo     (omote, ura)
- Sankyo     (omote, ura)
          
Yokomen-uchi     
- Ikkyo     (omote, ura)
          
Tachi Waza         
          
Futari dori (2 Morote dori)     

- Irimi Nage

- Kokyu Nage (mae, ushiro)

Boken Waza
                                                                                    

Djo Waza

Tanto Waza

Dju Waza
- Kata 31 Movements

- Djo Dori

- Shomen Uchi   (2 uke)

- Yokomen-Uchi (2 uke)

- Mae-Ario Kata Dori (2 uke)

- Morote Dori (2 uke)