15 май 2015

Възрастни 1 кю

Необходими условия за полагане на изпита:
Mинимум 300 часа тренировки, 12 месеца упражнения от вземане на 2-то кю.

Минимална допустима възраст е 12 години.


Tachi Waza

Katate dori Ai hanmi    - Jiyu Waza    
          
Katate dori Guaku hanmi    
- Jiyu Waza    
          
Riote dori    
- Juji Garami    
- Ude Garami 
- Jiyu Waza
    
          
Katate Riote dori (Morote dori)    - Juji Garami    
          
Muna dori Men-uchi    
- Nikyo    (omote, ura)
- Sankyo    (omote, ura)
- Juji Garami                 
          
Shomen-uchi    
- Jiyu Waza    
- Ushiro Kiri Otoshi    
          
Yokomen-uchi    
- Jiyu Waza    
- Ushiro Kiri Otoshi    
          
Jodan tsuki    
- Sankyo    (omote, ura)
- Yonkyo    (omote, ura)
- Kote Gaeshi    
- Shiho Nage    (omote, ura)
- Irimi Nage    (omote, ura)
- Ushiro Kiri Otoshi    
- Aiki Otoshi    
          
Futari dori (2 Morote dori)    
- Nikyo    
- Shiho Nage  
- Kokyu Nage    
- Irimi Nage    (sokomen)
          
Jo dori    - Jiyu Waza    
          
Tanto dori    - Jiyu Waza    

Ushiro Waza         
          
Sode dori    
- Ikkyo    (omote, ura)
- Sankyo    (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
Katate dori Kubishime    
- Sankyo    (omote, ura)
- Yonkyo    (omote, ura)
          
Harai Jime    
- Kote Gaeshi    
- Shiho Nage    (omote, ura)
- Kokyu Nage    
          
Riote dori    - Jiyu Waza    

Hanmi Hantachi Waza         
          
Riokata dori    - Jiyu Waza    
          
Ran dori (2 Uke)    
- Katate dori Gyaki hanmi    

Suwari Waza         
          
Shomen-uchi    
- Aiki no Kata    
- Kote Gaeshi    
- Irimi Nage    (sokomen, omote, ura)
          
Yokomen-uchi    
- Aiki no Kata    
          
Riokata dori    
- Aiki no Kata    
          
Tachi Waza 
 Jiyu Waza (3 Uke)

 - Shomen Uchi , Yokomen-uchi , Mae-Ario Kata Dori , Morote Dori     
Ran dori (3 Uke)    
    
Boken Waza         
          
Shomen-uchi    - Jiyu Waza