15 ноември 2013

Демонстрация на клуб ИМЕОН, проведена в Национална Спортна Академия през 2013

Айкидо демонстрация на клуб ИМЕОН, проведена в Национална Спортна Академия, 2013.