7 август 2012

Демонстрация на сенсей Христо Михайлов, Християн Чобанов и Галина Тренева на 08.07.2012г в I ва англ. гимназия

Демонстрация на сенсей Христо Михайлов, Християн Чобанов и Галина Тренева на 08.07.2012г в Iва англ. гимназия