1 декември 2013

Демонстрация на клуба в Английската гимназия

Демонстрация на клуба пред приятели и гости - 2013 г.