21 юни 2015

Семинар в архитектурния резерват Ковачевица

Семинар в архитектурния резерват Ковачевица. Семинарът се проведе през месец юни 2015г. от Христо Михайлов-сенсей.