3 август 2017

Семинар в архитектурния резерват Ковачевица - 2017

Семинар в архитектурния резерват Ковачевица. Семинарът се проведе през месец август 2017г. от Христо Михайлов-сенсей.