ТАКСИ ЗА ТРЕНИРОВКИ И ИЗПИТИ

Такси за тренировки

На общо събрание на клуб Имеон, проведено на 17.09.2015г., бяха взети следните решения:

1. Таксите за деца към клуба стават 55лв. (влиза в сила от месец октомври 2015г.)

2. Таксите за възрастни към клуба стават 60лв. 

За повече информация се обърнете към някой от помощник-инструктурите!* Възможни са и индивидуални тренировки със сенсей Христо Михайлов във време, удобно за трениращия.
За повече информация: 0888753188

Изпитни такси към Българска Айкидо Федерация

Изпити за деца - 20 лева

6то кю (бял колан) - 20 лева

5то кю (жълт колан) - 30 лева

4то кю (оранжев колан) - 40 лева

3то кю (зелен колан) - 50 лева

2ро кю (син колан) - 60 лева

1во кю (кафяв колан) - 70 лева